Lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 cho gần 300 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Các nhận viên sân bay Tân Sơn Nhất được lấy mẫu xét nghiệm đợt 2. Ảnh: QTB
Các nhận viên sân bay Tân Sơn Nhất được lấy mẫu xét nghiệm đợt 2. Ảnh: QTB
Các nhận viên sân bay Tân Sơn Nhất được lấy mẫu xét nghiệm đợt 2. Ảnh: QTB
Lên top