Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HCDC
Lên top