Lập kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 từng quận, huyện

Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở Thanh Xuân Trung - Hà Nội. 
Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở Thanh Xuân Trung - Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở Thanh Xuân Trung - Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top