Lào Cai: Lập chốt kiểm dịch y tế tạm thời tại Bến xe trung tâm

Lào Cai lập chốt kiểm dịch tạm thời tại bến xe trung tâm. Ảnh: BLC.
Lào Cai lập chốt kiểm dịch tạm thời tại bến xe trung tâm. Ảnh: BLC.
Lào Cai lập chốt kiểm dịch tạm thời tại bến xe trung tâm. Ảnh: BLC.
Lên top