Lào Cai: Dừng toàn bộ hoạt động giao hàng để phòng chống dịch

Lào Cai dừng hoạt động tất cả công ty, doanh nghiệp quản lý nhân viên giao hàng trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch. Ảnh: BLC.
Lào Cai dừng hoạt động tất cả công ty, doanh nghiệp quản lý nhân viên giao hàng trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch. Ảnh: BLC.
Lào Cai dừng hoạt động tất cả công ty, doanh nghiệp quản lý nhân viên giao hàng trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch. Ảnh: BLC.
Lên top