Lào Cai: Cách ly tập trung 21 ngày tất cả các trường hợp về từ vùng dịch

Lào Cai thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống COVID-19. CTTLC.
Lào Cai thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống COVID-19. CTTLC.
Lào Cai thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống COVID-19. CTTLC.
Lên top