Lãnh đạo phường và bệnh nhân COVID-19 dự tiệc sinh nhật: Hỏa tốc xác minh

Địa điểm cách ly y tế tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà - nơi xảy ra việc Phó Chủ tịch phường cùng vợ là bệnh nhân COVID-19 tổ chức sinh nhật. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm cách ly y tế tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà - nơi xảy ra việc Phó Chủ tịch phường cùng vợ là bệnh nhân COVID-19 tổ chức sinh nhật. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm cách ly y tế tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà - nơi xảy ra việc Phó Chủ tịch phường cùng vợ là bệnh nhân COVID-19 tổ chức sinh nhật. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top