Lan tỏa niềm tin chiến thắng dịch bệnh

Bệnh nhân Việt Nam nhiễm SASR-CoV-2 đầu tiên (ca số 3) là nữ nhân viên lễ tân khách sạn tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã lành bệnh, trở về với cuộc sống và công việc hằng ngày. Ảnh: L.H
Bệnh nhân Việt Nam nhiễm SASR-CoV-2 đầu tiên (ca số 3) là nữ nhân viên lễ tân khách sạn tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã lành bệnh, trở về với cuộc sống và công việc hằng ngày. Ảnh: L.H
Bệnh nhân Việt Nam nhiễm SASR-CoV-2 đầu tiên (ca số 3) là nữ nhân viên lễ tân khách sạn tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã lành bệnh, trở về với cuộc sống và công việc hằng ngày. Ảnh: L.H
Lên top