Lần đầu tiên ứng dụng công nghệ nano trong y dược học

Công nghệ nano curcumin đã được chuyển giao để sản xuất thực phẩm chức năng CumarGold
Công nghệ nano curcumin đã được chuyển giao để sản xuất thực phẩm chức năng CumarGold
Công nghệ nano curcumin đã được chuyển giao để sản xuất thực phẩm chức năng CumarGold
Lên top