Lần đầu thống nhất 1 quy trình chăm sóc sơ sinh ở 9 bệnh viện tại Hà Nội

Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam tham dự buổi lễ ra mắt Mạng lưới sơ sinh, với mong muốn hoạt động này sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: PV
Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam tham dự buổi lễ ra mắt Mạng lưới sơ sinh, với mong muốn hoạt động này sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: PV
Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam tham dự buổi lễ ra mắt Mạng lưới sơ sinh, với mong muốn hoạt động này sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: PV
Lên top