Làm sao để lấp "lỗ hổng" giám sát nếu cách ly F1 tại nhà?

Lên top