Làm sao để F0 cách ly tại nhà không lây cho trẻ em, người ở cùng?

Cán bộ Y tế đến kiểm tra, chăm sóc F0 tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Cán bộ Y tế đến kiểm tra, chăm sóc F0 tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Cán bộ Y tế đến kiểm tra, chăm sóc F0 tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Lên top