Làm rõ việc dân phản ứng nhân viên y tế không khử khuẩn sau mỗi lần lấy mẫu

Lên top