Làm rõ thông tin F0 người Yên Bái trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang

Yên Bái xác minh làm rõ thông tin trường hợp nữ công nhân dương tính với SARS-CoV-2 trốn khỏi khu cách ly tập trung tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Long Nguyễn.
Yên Bái xác minh làm rõ thông tin trường hợp nữ công nhân dương tính với SARS-CoV-2 trốn khỏi khu cách ly tập trung tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Long Nguyễn.
Yên Bái xác minh làm rõ thông tin trường hợp nữ công nhân dương tính với SARS-CoV-2 trốn khỏi khu cách ly tập trung tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Long Nguyễn.
Lên top