Lạm dụng xét nghiệm kháng thể gây tốn kém và tâm lý chủ quan phòng dịch

Nếu lạm dụng xét nghiệm kháng thể COVID-19 có thể gây tốn kém và tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch. Ảnh: BVCC
Nếu lạm dụng xét nghiệm kháng thể COVID-19 có thể gây tốn kém và tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch. Ảnh: BVCC
Nếu lạm dụng xét nghiệm kháng thể COVID-19 có thể gây tốn kém và tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch. Ảnh: BVCC
Lên top