Lâm Đồng: Hơn 42.000 học sinh các cấp học được tiêm vaccine phòng COVID-19

Lâm Đồng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em
Lâm Đồng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em
Lâm Đồng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em
Lên top