Lai Châu chi viện 50 cán bộ y tế tới TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Lai Châu cử  50 cán bộ y tế lên đường chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh: P.V
Lai Châu cử 50 cán bộ y tế lên đường chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh: P.V
Lai Châu cử 50 cán bộ y tế lên đường chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top