Kỳ diệu phương pháp cắt u tiêu hóa qua ống mềm, không cần phẫu thuật

Các chuyên gia nói về kỹ thuật cắt u đường tiêu hóa qua ống mềm. Ảnh: Viện cung cấp
Các chuyên gia nói về kỹ thuật cắt u đường tiêu hóa qua ống mềm. Ảnh: Viện cung cấp
Các chuyên gia nói về kỹ thuật cắt u đường tiêu hóa qua ống mềm. Ảnh: Viện cung cấp
Lên top