Kịp thời chạy thận cho một bệnh nhân suy thận mắc COVID-19

Lên top