Kinh hãi con đỉa ký sinh trong mũi người đàn ông ròng rã 3 tháng

Con đỉa dài 5 cm được gắp ra từ mũi bệnh nhân vẫn còn sống. Ảnh: BVCC.
Con đỉa dài 5 cm được gắp ra từ mũi bệnh nhân vẫn còn sống. Ảnh: BVCC.
Con đỉa dài 5 cm được gắp ra từ mũi bệnh nhân vẫn còn sống. Ảnh: BVCC.
Lên top