Kiềm chế lây nhiễm chéo ở khu nhà trọ trong khu vực cách ly

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và đội ngũ hỗ trợ xét nghiệm nhanh tại huyện Việt Yên. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và đội ngũ hỗ trợ xét nghiệm nhanh tại huyện Việt Yên. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và đội ngũ hỗ trợ xét nghiệm nhanh tại huyện Việt Yên. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top