Kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới của Hà Nội

Hà Nội sẵn sàng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội sẵn sàng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội sẵn sàng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Phương
Lên top