Không vì sợ trách nhiệm mà không dám mua vật tư y tế chống dịch COVID-19

Tỉnh Bình Dương đang làm việc với các công ty sản xuất oxy đảm bảo nguồn cung cho các bệnh viện. Ảnh: Dương Bình
Tỉnh Bình Dương đang làm việc với các công ty sản xuất oxy đảm bảo nguồn cung cho các bệnh viện. Ảnh: Dương Bình
Tỉnh Bình Dương đang làm việc với các công ty sản xuất oxy đảm bảo nguồn cung cho các bệnh viện. Ảnh: Dương Bình
Lên top