Không tự ý mua xuyên tâm liên điều trị COVID-19

Chỉ sử dụng thuốc xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc. Ảnh: SKĐS
Chỉ sử dụng thuốc xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc. Ảnh: SKĐS
Chỉ sử dụng thuốc xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc. Ảnh: SKĐS
Lên top