Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm COVID-19

Các bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện. Ảnh: BYT
Các bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện. Ảnh: BYT
Các bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện. Ảnh: BYT
Lên top