Không được hỗ trợ, một trường hợp từ Vĩnh Phúc về không chịu cách ly

Lên top