Không để những người ho, sốt tham gia Tổ bầu cử và hoạt động bầu cử

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch trong thời gian bầu cử. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch trong thời gian bầu cử. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch trong thời gian bầu cử. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Lên top