Không có chuyện khách sạn Đà Nẵng tổ chức tiệc cho bệnh nhân cách ly

Đà Nẵng khẳng định cơ sở cách ly thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian bệnh nhân Anh 22 lưu trú. Ảnh: Thuỳ
Đà Nẵng khẳng định cơ sở cách ly thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian bệnh nhân Anh 22 lưu trú. Ảnh: Thuỳ
Đà Nẵng khẳng định cơ sở cách ly thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian bệnh nhân Anh 22 lưu trú. Ảnh: Thuỳ
Lên top