Không bố trí người lao động mang thai tham gia chống dịch COVID-19

Khu vực cách ly dịch COVID-19. Ảnh: T.H
Khu vực cách ly dịch COVID-19. Ảnh: T.H
Khu vực cách ly dịch COVID-19. Ảnh: T.H
Lên top