Khối u khổng lồ 3kg chèn ép tim khiến bệnh nhân ngủ ngồi

Khối u khổng lồ 3 kg chèn ép tim khiến bệnh nhân ngủ ngồi suốt 6 tháng. Ảnh: BV
Khối u khổng lồ 3 kg chèn ép tim khiến bệnh nhân ngủ ngồi suốt 6 tháng. Ảnh: BV
Khối u khổng lồ 3 kg chèn ép tim khiến bệnh nhân ngủ ngồi suốt 6 tháng. Ảnh: BV
Lên top