Khởi động thử nghiệm trên người loại vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam. Ảnh: IVAC cung cấp
Vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam. Ảnh: IVAC cung cấp
Vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam. Ảnh: IVAC cung cấp
Lên top