Khoa Hồi sức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn bệnh nhân mắc COVID-19

Khoa Hồi sức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Bệnh viện Phổi
Khoa Hồi sức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Bệnh viện Phổi
Khoa Hồi sức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Bệnh viện Phổi
Lên top