Khẩn trương tìm người đến địa điểm ca nghi nhiễm COVID-19 từng đi qua

BCĐ phòng chống dịch bệnh tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm ca nghi nhiễm COVID-19 từng ghé qua. Ảnh: BLC
BCĐ phòng chống dịch bệnh tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm ca nghi nhiễm COVID-19 từng ghé qua. Ảnh: BLC
BCĐ phòng chống dịch bệnh tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm ca nghi nhiễm COVID-19 từng ghé qua. Ảnh: BLC
Lên top