Khẩn: Cách ly tập trung đủ 14 ngày nhưng 2 lần âm tính vẫn cách ly tập trung

Khu cách ly tập trung phòng COVID-19. Ảnh: Lao Động
Khu cách ly tập trung phòng COVID-19. Ảnh: Lao Động
Khu cách ly tập trung phòng COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lên top