Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi

Các em nhỏ của thành phố Hải Phòng được khám sàng lọc tim miễn phí.
Các em nhỏ của thành phố Hải Phòng được khám sàng lọc tim miễn phí.
Các em nhỏ của thành phố Hải Phòng được khám sàng lọc tim miễn phí.
Lên top