Khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm bạch hầu

Lên top