Khám chữa bệnh COVID-19 được thanh toán như thế nào tại Đà Nẵng?

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM chi viện cho miền Trung điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM chi viện cho miền Trung điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM chi viện cho miền Trung điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh bệnh viện cung cấp.
Lên top