Kết quả xét nghiệm trường hợp F1 tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc tại Hải Phòng

Khu vực nơi ở của ca F1 của chuyên gia Trung Quốc tại Hải Phòng được cách ly từ chiều 2.5. Ảnh CTV
Khu vực nơi ở của ca F1 của chuyên gia Trung Quốc tại Hải Phòng được cách ly từ chiều 2.5. Ảnh CTV
Khu vực nơi ở của ca F1 của chuyên gia Trung Quốc tại Hải Phòng được cách ly từ chiều 2.5. Ảnh CTV
Lên top