Kết quả xét nghiệm mới nhất 34 F1 của 2 ca bệnh COVID-19 ở Hưng Yên

Chốt kiểm soát tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Chốt kiểm soát tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Chốt kiểm soát tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Lên top