Kết quả xét nghiệm của cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nghi mắc COVID-19

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO
Lên top