Kết quả test COVID-19 của 51 chuyên gia Trung Quốc đến Hà Nội làm việc

51 chuyên gia Trung Quốc sang Hà Nội làm việc đã được test COVID-19. Ảnh minh hoạ: Sơn Tùng
51 chuyên gia Trung Quốc sang Hà Nội làm việc đã được test COVID-19. Ảnh minh hoạ: Sơn Tùng
51 chuyên gia Trung Quốc sang Hà Nội làm việc đã được test COVID-19. Ảnh minh hoạ: Sơn Tùng
Lên top