Kết quả giải trình tự gene các ca COVID-19 về từ Campuchia

Các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top