Kê phiếu thực phẩm chức năng kèm vào đơn thuốc: Có được phép?

Đơn thuốc và phiếu tư vấn mà bác sĩ đã kê cho bệnh nhân. Ảnh: PV
Đơn thuốc và phiếu tư vấn mà bác sĩ đã kê cho bệnh nhân. Ảnh: PV
Đơn thuốc và phiếu tư vấn mà bác sĩ đã kê cho bệnh nhân. Ảnh: PV
Lên top