Kế hoạch phân bổ lô vaccine COVID-19 nhập khẩu đầu tiên

Lô vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Lô vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Lô vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top