Kể cả hết dịch COVID-19, khám chữa bệnh online vẫn sẽ "lên ngôi"

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong một buổi hội chẩn online. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong một buổi hội chẩn online. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong một buổi hội chẩn online. Ảnh: BVCC
Lên top