Huyện Chương Mỹ - Hà Nội phản bác thông tin 786 người liên quan ca F0

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top