Huỷ phương án thị xã Quảng Trị là điểm cách ly phòng virus Corona

Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị - dự kiến là nơi cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc - gần khu dân cư, nên sẽ phải khảo sát để tìm địa điểm khác phù hợp. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị - dự kiến là nơi cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc - gần khu dân cư, nên sẽ phải khảo sát để tìm địa điểm khác phù hợp. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị - dự kiến là nơi cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc - gần khu dân cư, nên sẽ phải khảo sát để tìm địa điểm khác phù hợp. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top