Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh điều trị trong ngày

Người đến bệnh viện phải thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Thanh Chân.
Người đến bệnh viện phải thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Thanh Chân.
Người đến bệnh viện phải thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Thanh Chân.
Lên top