Hướng dẫn tìm giường oxy cho bệnh nhân COVID-19 ở TPHCM

TPHCM vừa triển khai ứng dụng hỗ trợ tìm giường oxy cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CMH
TPHCM vừa triển khai ứng dụng hỗ trợ tìm giường oxy cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CMH
TPHCM vừa triển khai ứng dụng hỗ trợ tìm giường oxy cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CMH
Lên top