Hướng dẫn mới nhất của TPHCM về xét nghiệm COVID-19 ở cơ sở khám chữa bệnh

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Lên top